Publications

Here you are: Homa page / Publications
Large-Scale Phenomics Identifies Primary and Fine-Tuning Roles for CRKs in Responses Related to Oxidative Stress.
2015

Bourdais G, Burdiak P, Gauthier A, Nitsch L, Salojärvi J, Rayapuram C, et al. (2015) Large-Scale Phenomics Identifies Primary and Fine-Tuning

Roles for CRKs in Responses Related to Oxidative Stress. PLoS Genet 11(7): e1005373. doi:10.1371/journal.pgen.1005373

Download PDF

SIEĆ POWIĄZAŃ SZLAKÓW FITOCHROMOWYCH, KRYPTOCHROMOWYCH ORAZ INDUKOWANYCH PRZEZ REGULATORY WZROSTU I ROZWOJU W BIOLOGII NASION.
2015

Stawska M. and Oracz K. (2015) SIEĆ POWIĄZAŃ SZLAKÓW FITOCHROMOWYCH, KRYPTOCHROMOWYCH ORAZ INDUKOWANYCH PRZEZ REGULATORY WZROSTU I ROZWOJU W BIOLOGII NASION. Postępy Biologii Komórki 42 (4): 687–706.

Download PDF

RODNIK HYDROKSYLOWY – MAŁA CZĄSTECZKA O DUŻYM ZNACZENIU W BIOLOGII KOMÓRKI ROŚLINNEJ.
2015

Oracz K. (2015) RODNIK HYDROKSYLOWY – MAŁA CZĄSTECZKA O DUŻYM ZNACZENIU W BIOLOGII KOMÓRKI ROŚLINNEJ. Postępy Biologii Komórki 42 (4): 707-726.

Download PDF